Author

52 posts

Omeprazol

Omeprazol och andra protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar – lunginflammationer, tarminfektioner, benfrakturer, hjärt- och kärlsjukdomar, näringsbrister.

Läkartidningen nr 16/2013 »