Försiktighet med Paracetamol (Alvedon m fl)

”Flera nya studier pekar på ett möjligt samband mellan exponering av foster och spädbarn för paracetamol och ökad risk för astma och ADHD senare under barnaåren.”

Läkartidningen nr 30/2014 »