Hälsoprofil

Hälsoprofilbedömning med Åstrandstest

Syftet med hälsoprofilbedömning är att erbjuda ett redskap för att öka kondition och styrka, bidra till viktnedgång, ge ökad kroppskännedom men framför allt för erhålla en långsiktigt hållbar beteendeförändring.

Programinnehåll

 1. Frågeformulär om träningsvanor och kostvanor.
 2. Hälsostatus som mäter
  • blodtryck
  • fettprocent
  • midjemått
 3. Datoriserat cykeltest under 6 minuter som mäter submaximal syreupptagningsförmåga.
 4. Utvärdering samt upprättande av individuell plan för träning, kost och eventuella behandlingar.
 5. Uppföljning av individuell plan efter 1 månad; konditionstest, hälsodeklaration, hälsostatus.

Utförande

Testet tar ca 30 minuter att genomföra.

Programmet utförs under ett år.

Testerna görs i Spinos och i samarbetspartners lokaler.

Individuell träning och motion utförs på träningsplatser enligt personens/företagets önskemål.

Eventuella kroppsbehandlingar kan utföras på plats hos företaget eller på Spinos praktik.

Vid misstanke om näringsbrister, vilket kan hindra resultat, kan en hårmineralanalys göras som påvisar eventuella näringsbrister och förhöjda tungmetallvärden i kroppen.

Hårmineralanalysen ger även detaljerade råd om vilken typ av kost som behövs för att återställa näringsbalansen.

Referensföretag

Vi bedriver förebyggande friskvård och rehabilitering på bl a ABB, Servera och Schenker.

Hos ABB och Servera upprättade vi hälsoprofiler och planerade träningslokaler samt utförde gruppträningar.

Åt Solid Park utförde vi hälsoprofilbedömningar med individanpassad träning samt uppföljning av resultat avseende viktnedgång och styrkeökning.