Hårmineralanalys

Hårmineralanalys mäter mängden mineraler i håret. Hårsäcken försörjs av blodet och mineraler i blodet ansamlas i håret som sedan växer ut.

Genom att klippa av håret 2-3 cm närmast hårbotten och analysera det får man snittvärdena i blodet för de senaste 2-3 månaderna eftersom håret växer ca 1 cm per månad.

De mineraler som mäts är dels de som människan behöver t ex kalcium och zink och dels de giftiga tungmetaller som t ex kvicksilver och bly.

Analysens utförs i laboratorier i USA och svaret innehåller förslag på kosthållning samt vid behov förslag på kosttillskott.

Hårmineralanalys används som ett diagnostiskt verktyg och är ett komplement till klinisk kinesiologi. Obalanser i mineralstatus behandlas med näringsterapi.

För mer info http://www.nutri-tech.nu/

Kvicksilver i håret på kända svenskar »

Se exempel från verkligheten »