Massage

Syfte

Massagen syftar till att hjälpa kroppen lösa upp spänningar musklerna.

Massage kan ge positiva effekter:

  • Ökad blodcirkulationen
  • Ökad lymfcirkulationen
  • Musklerna slappnar av
  • Blodtrycket och pulsen sjunker
  • Känslan av stress och oro minskar
  • Humöret, sömnen och koncentrationen förbättras
  • Immunförsvaret stärks

Målsättning

Massagens målsättningen är att lindra patientens besvär i rörelseapparaten och främja en aktiv rörelseförmåga.

Massören

Massören skall vara kunnig och professionell samt följa yrkeskårens etiska regler.

Massören skall vara medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund samt inneha en patient- och ansvarsförsäkring.

Behandlingen

Klassisk svensk massage innebär att behandlingen utförs med händer direkt på huden. En behandlingen kan ta mellan 30-60 minuter.

För mer info http://www.svenskmassage.se/.