Kinesiologi

Kinesiologi – ett effektivt sätt att kommunicera med kroppens nervsystem

Ordet kinesiologi kommer från grekiskans kinesis som betyder rörelse och logi som betyder ”läran om”. Inom klinisk kinesiologi används manuella muskeltester (inga apparater) för att diagnostisera olika obalanser och brister i kroppens funktioner. De senaste 30 åren har stora framsteg gjorts tack vare intensiv forskning i USA och Storbritannien.

Klinisk kinesiologi

Klinisk kinesiologi är den gren inom kinesiologin som vi arbetar med. Den är den mest omfattande och djupgående metoden, utvecklat av Dr Allan G. Beardall, Oregon, USA. Fortsatt forskning sker bl a genom Richard Holding, Dr of Osteopathy, London, England.

Obalanser och brister

Obalanser och brister kan finnas i nervsystem, hormonsystem, immunförsvar, mage/tarmar, samtliga organ, muskler, leder etc och vara orsakade av tungmetaller, kemikalier, näringsbrist, mikroorganismer, psykiska påfrestningar, trauman m m.
Dessa obalanser och brister kan leda till olika tillstånd av nedsatt hälsa.

Diagnos

Med klinisk kinesiologi identifieras först obalanserna/bristerna och sedan provas vilken typ av hjälp och stöd kroppen önskar för att kunna återställa balansen.

Stödja kroppen

Stödet kan vara i form av ämnen som t ex mineraler, vitaminer, örter men det kan även vara manuella terapiformer som kroppen anser att den behöver t ex massage, akupunktur, muskel/ledbehandling, kraniosakral terapi.

Kroppen får helt enkelt själv välja den terapiform som den anser sig behöva som stöd för att rätta till obalanser och brister.

Varför köpa och äta preparat om kroppen ändå inte tillgodogör sig det ?

Patienten kan ta med sig egeninköpta preparat som kan testas.

Behandlingen utförs med patienten påklädd, liggandes på rygg på en behandlingsbrits.

För mer info www.kroppsterapeuterna.se/kinesiologi