Motion och träning

Motion och träning är ett område som ger god och långvarig effekt på hälsan.

Motion kan kräva minimal ansträngning, organisation och motivation hos människan. Målet är att motionen (rörelse) ska bli en naturlig del av tillvaron.

Träning är en regelbunden form av motion/rörelse med specifika moment som ofta utövas i organiserad form och kräver maximal ansträngning hos människan och hög motivation.

Spino Friskvård kan hjälpa människor att finna former av motion och träning som passar personen bäst i dennes nuvarande livssituation.