Samband mellan vaccination och beteendestörning hos förtidigt födda

Sedan många år finns studier som visar att förtidigt födda barn löper hög risk att utveckla allvarliga sjukdomar och beteendestörningar som ADHD men det är första gången studier visar ett samband mellan beteendestörning och vaccination hos förtidigt födda (före vecka 37).
Studierna visar också ett samband mellan vaccinerade normalburna barn och beteendestörning.
Fler studier kring dessa samband är nödvändiga.
Länk till artikeln, första studien och andra studien.