Rehabiliteringsträning

Rehabiliteringsträning är en kombination av muskelbehandling och individanpassad träning under överinseende. Målgruppen är människor som bedöms vara i riskzonen för sjukskrivning p g a muskelrelaterade besvär.

Syfte och mål

Syftet är att stärka och stabilisera muskler under överinseende av terapeut. Den långsiktiga målsättningen är att minimera risken för sjukfrånvaro.

Genomförande

Spino Friskvård använder utbildade rehabiliteringstränare. Muskelbehandlingarna utförs företrädesvis på arbetsplatsen medan träningen sker på motionscenter. Flera patienter kan tränas samtidigt.

De första träningstillfällena sker med personligt stöd på plats. När patienten är säker på rörelseschemat kan denne fortsätta själv. Kontinuerliga uppföljningar görs tillsammans med ansvarig terapeut.