Mental hälsa

Inledning

Alla människor har någon form av problem som orsakar fysiskt och/eller psykiskt lidande och som man gärna vill undslippa. Enda sättet att undkomma eller minska vårt lidande är genom att förändra oss själva. Med hjälp av våra medfödda mänskliga egenskaper intelligens och kärlek är vi rustade att genomföra förändringar i våra liv, att förbättra vår mentala hälsa, att må bra inombords.

Hur åstadkomma förändring ?

Var och en kan hitta sin väg till förändring men en bra metod är följande:

  1. Erhålla kunskap genom lärande. Med förnuftet lär du dig att t ex rökning är skadligt för hälsan.
  2. Bli övertygad, få in det i medvetandet, inse att jag kan orsaka mig själv onödigt lidande och sedan dö i förtid om jag fortsätter att röka. Detta vill jag undvika.
    Denna övertygelse utvecklas sedan till beslutsamheten.
  3. Besluta att göra något åt situationen. Jag ska sluta röka.
  4. Handla enligt beslutet vilket innebär en konkret förändring t ex att jag slutade röka i morse. Hoppas jag klarar det…
  5. Ansträngningen att genomföra beslutet och därmed förändringen. Detta stadium är avgörande och kräver mest energi och uppoffring.

Erfarenheter

Vår erfarenhet inom Spino Friskvård visar att företagsmassagen visserligen ger kunskap men framför allt ger den insikt om problemen med den egna kroppen, lidandet, som många gånger kan kopplas till en mental ohälsa orsakad av t ex stress.

Genom muskelbehandlingarna erhålls först kunskap och sedan insikt om den egna situationen. Insikten medför ofta att man gör något åt sin situation, förändrar den. Vissa börjar med fysisk träning, andra ändrar kosthållning eller minskar arbetsbelastningen eller gör något annat positivt för att må bättre.

Hjälp och stöd

Ibland behöver man hjälp från olika håll att genomföra en förändring; hjälp från familjen, arbetskamrater, chefer, företagshälsovården etc. Spino Friskvård kan också bistå med stöd i olika former t ex personlig träning så man kommer igång, förmedling av andra vårdformer m m.

Effekter av förändring

Lyckas du med att förändra din situation och minska ditt lidande på ett område är möjligheten stor att du hamnar i en positiv spiral som förbättrar ditt liv på andra områden.

Exempel:
Du känner att du stressar mycket, hinner inte med jobbet, hemmet, har skuldkänslor gentemot barn och föräldrar, hinner inte träna, det värker i nacke, axlar och rygg, du sover dåligt på nätterna, vaknar av ryggont, vaknar och tänker på jobb, är trött och grinig, bråkar med familjen, känner dig otillräcklig, oälskad, ouppskattad trots ditt slit och lidande.

Detta är en situation av mental ohälsa. Du har naturligtvis kunskap om detta eftersom du märker hur du lider och vad du lider av. Du har också kunskap om vad förändringar skulle innebära; om jag hade det lugnare på jobbet, om jag fick mer hjälp hemma av min livskamrat, om jag hann träna, om jag blev av med värken i ryggen etc. Däremot har du inte blivit övertygad om att det kan bli bättre, din vilja att förändra är ännu inte tillräckligt stor.

En dag blir du erbjuden massage via företaget. Du går dit utan förväntningar. Efter några behandlingar är värken i rygg, nacke och axlar nästan borta. Du sover bättre på nätterna, är gladare och piggare vilket omgivningen märker, du känner dig starkare och kanske följer med en arbetskamrat på lunchpromenader eller orkar ta dig tid att träna vilket gör dig ännu friskare. Hemmet och jobbet klarar du bättre med din nyvunna energi och till slut känner du ett ökat självförtroende och en stärkt självkänsla.