Muskler och leder

Inledning

Muskel & Ledbehandling hanterar dels specifika muskulära besvär i rörelseapparaten och dels stressrelaterade besvär.

Behandling utförd av en kvalificerad massör med kunskaper dels i anatomi, fysiologi och sjukdomslära, dels i massage- och töjningstekniker, kan förebygga och rehabilitera eventuella sjukdomstillstånd i kroppens muskulatur som

  • Smärta/stelhet i nacke, axlar, bröst- och ländrygg
  • Huvudvärk, migrän
  • Tennis-, golf- och musarmbåge
  • Nackspärr, ryggskott
  • Utstrålning i armar och ben
  • Whiplash, diskbråck

Syfte

Behandlingen syftar till att hjälpa kroppen lösa upp spänningar och blockeringar av musklers och leders rörelseförmåga.

Målsättning

Målsättningen är att lindra patientens besvär i rörelseapparaten och främja en aktiv rörelseförmåga.

Massören

Massören skall vara kunnig och professionell samt följa yrkeskårens etiska regler.

Massören skall vara certifierad av branschrådet Svensk Massage, vara medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund samt inneha en patient- och ansvarsförsäkring.

Massören skall föra patientjournal, lyda under patientjournallagen och ha tystnadsplikt.

Behandlingen

Muskel & Ledbehandlingen utförs med händer direkt på huden och tar ca 45 minuter. Dokumenterade och beprövade behandlingsmetoder anpassas till besvärens natur. De innefattar töjtester, muskelmassage, muskeltöjningar, punktbehandlingar och avslappning.
Avslutningsvis instrueras patienten hur denne själv kan förebygga besvären, t.ex genom töjningar och specifik träning.

Utmattningsdepression/Utbrändhet

Det finns dokumenterade och vetenskapligt bevisade effekter av stressreducerande massage [1] . Bland annat medför ökningen av hormonet Oxytocin, kroppens eget ”lugn och ro”-hormon att nivåerna av hormoner som Kortisol sjunker och Serotonin ökar. Andra noterbara följdeffekter är att blodtrycket och pulsen sjunker, känslan av stress och oro minskar, humöret, sömnen och koncentrationen förbättras och immunförsvaret stärks.

Stressreducerande massage kan med fördel ingå som kompletterande behandling av utmattningsdepression/utbrändhet vid sidan om traditionell vård.

För mer info http://www.svenskmassage.se/.

[1] “Massage therapy reduces job stress and enhances EEG pattern of alertness and math computations.” (1996) G Ironson, T Field, J Pickens, N Fox m fl. International Journal of Neuroscience,86,197-205 och
“Massage and relaxation therapies effects on depressed adolescent mothers” T Field, N Grizzle, F Scafidi, S Schanberg. Adolescence, 31 (124), 903-911 och
“Relaxation through massage therapy is associated with decreased distress and increased serotonin levels” G Ironson, T Field, A Kumar m fl, University of Miami, Coral Gables FL 33124 och
“Alleviating posttraumatic stress in children following Hurricane Andrew.” (1996) T Field, S Seligman, F Scafidi, University of Miami School of Medicine; and P Schanberg, Duke University Medichal School. Journal of Applied Developmental Psychology,17,37-50.