Hårmineralanalys exempel

Följ en näringsmedicinsk behandling av en kvinna med diagnosen utmattningsdepression och fibromyalgi. Ätstörningar sedan tonåren. Sjukskriven sedan många år.

Vita områden anses vara normalvärden i diagrammet.

2007-01-05 Analys 1

Många mineraler i obalans, stora skillnader, värden utanför diagrammets område. Tungmetaller normala utom uran. 90% av analyser från personer i Mälardalen har för höga halter uran. Detta pga uranrik bergart, luft (radon) samt dricksvatten som renas genom rullstensås eller från egen brunn.

hma_1

2007-10-05 Analys 2

Efter 9 månaders näringsterapi. Föregående värden i nedre rutorna, nya värden i övre. Klart förbättrad mineralbalans. Samtliga värden nu inom diagrammets gränser. Dock fortfarande stora obalanser. Uranvärdet har ökat vilket indikerar att avgiftning påbörjats. Patienten mår fortfarande dåligt och är sjukskriven.

hma_2

2008-08-15 Analys 3

Efter ytterligare 10 månaders näringsterapi.

Märkbart förbättrad mineralbalans. Dock har ett enormt viktigt skifte skett – kopparvärdet har ökat mycket kraftigt. Höga kopparvärden har varit dolda ända tills nu. Högt koppar associeras till depressioner, PMS, infektioner, candida, humörsvängningar, känslomässig obalans, inlärningssvårigheter, inflammationer ffa i leder och muskler.

Högt koppar sänker även både sköldkörtelns och binjurens funktioner dvs produktion av hormoner vilket kan förklara en del av symptomen.

Tyvärr förvärras ofta symptomen vid utdrivning av koppar. Patientens symptom rörande mentala funktioner och inflammationer har förvärrats. När kopparhalten börjar normaliseras kommer patienten uppleva en märkbar förbättring av sitt allmäntillstånd.

Uranvärdet har bara minskat något vilket indikerar att avgiftning fortfarande pågår.

Källor: Näringsmedicinsk Uppslagsbok, Peter Wilhelmsson (ISBN 91-631-7910-5) och
Trace Elements and Other Essential Nutrients, Dr. David L. Watts (ISBN:1-885676-22-0)

hma_3

2009-07-13 Analys 4

Efter ytterligare 10 månaders näringsterapi.

Det höga kopparvärdet har nu äntligen börjat sjunka men är fortfarande för högt.

Att normalisera kopparnivån i kroppen är tyvärr en långsam process och ofta förvärras vissa symptom vid utdrivning av koppar.

Patientens symptom rörande mentala funktioner är kvar men inflammationerna i mjukdelsvävnader har börjat dämpas.

Uranvärdet har minskat märkbart vilket visar att avgiftningen fungerar.

Att fortsätta normalisera kopparnivån är högsta prioritet.

hma_4

2010-01-22 Analys 5

Efter ytterligare 6 månaders näringsterapi.

Kopparvärdet har ökat igen och är fortfarande alldeles för högt.

Att normalisera kopparnivån i kroppen är tyvärr en långsam process och ofta förvärras vissa symptom vid utdrivning av koppar.

Patientens symptom rörande mentala funktioner är kvar men inflammationerna i muskler och mag-tarmkanal har börjat dämpas.

Uranvärdet fortsätter att minska vilket visar att avgiftningen fungerar.

Att fortsätta normalisera kopparnivån är högsta prioritet.

hma_5