Läkemedel istället för lagar

Exempel på samhällets fokus på läkemedel istället för lagar för hälsosammare livsmedel. Fosfattillsatser i livsmedel kan leda till hjärt-och kärlsjukdom. Läkartidningen nr 27-28/2014 » Nya rekommendationer för läkemedel mot hjärt-och kärlsjukdomar medför ökad användning av läkemedel. Läkartidningen nr 27-28/2014 »

Psoriasis

Psoriasis är en systemsjukdom och inte en hudsjukdom, har sjukvården äntligen förstått. Läkartidningen nr 41/2013 »

Omeprazol

Omeprazol och andra protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar – lunginflammationer, tarminfektioner, benfrakturer, hjärt- och kärlsjukdomar, näringsbrister. Läkartidningen nr 16/2013 »