Lägre mineralmängder i svenskt vete

Enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sjunker halterna av selen, järn och koppar i svensk spannmål pga konstgödning. Halterna av flera mineraler täcker inte längre djurens (!) behov i foder. Samma spannmål används dock som brödsäd i en lång rad livsmedel avsedda för människor…

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>