Yearly archives "2017"

3 Articles

Uran i kranvattnet

De flesta svenskar vet inte att de dricker kommunalt kranvatten som innehåller så mycket uran att det kan finnas risk för sjukdomar.

Läs artikeln SvD.

Socker ger depression och ångest

Äntligen är det vetenskapligt klarlagt – socker ger depression och ångest.

I augusti 2017 rapporterade två olika forskarlag för första gången ett direkt orsakssamband mellan socker och depression. Sambandet är alltså bevisat. Nu gäller det för politiker och sjukvården att skapa åtgärdsprogram och strunta i sockerindustrins och läkemedelsbolagens påtryckningar.

Läs artikeln i Svd.

Länkar direkt till studierna.
Nature.
American Journal of Clinical Nutrition.
En ny spansk studie publiceras senare under hösten.

Samband mellan vaccination och beteendestörning hos förtidigt födda

Sedan många år finns studier som visar att förtidigt födda barn löper hög risk att utveckla allvarliga sjukdomar och beteendestörningar som ADHD men det är första gången studier visar ett samband mellan beteendestörning och vaccination hos förtidigt födda (före vecka 37).
Studierna visar också ett samband mellan vaccinerade normalburna barn och beteendestörning.
Fler studier kring dessa samband är nödvändiga.
Länk till artikeln, första studien och andra studien.