Okategoriserade

EU: s kosttillskottsdirektiv godkändes

EU: s kosttillskottsdirektiv godkändes av EG-domstolen med vissa förbehåll som trots allt innebär en seger för Alliance for Natural Health (ANH) som kämpat mot direktivet. Domslutet förtydligar vissa frågor, vilket avsevärt begränsar direktivets räckvidd. Läs pressmeddelande ==> Info om ANH ==>

Nytt från Försäkringskassan

Företagen får betala 15 % av sjukpenning för heltidssjukskrivna från dag 15. Syftet är att öka incitamentet hos företagen att vårda de anställda. Se Försäkringskassans hemsida.

Avtal med ABB Robotics

Spino Friskvård ingår avtal med ABB Robotics i Västerås för leverans av massage- och muskelbehandling.

Avtal med Servera AB

Spino Friskvård ingår avtal med Servera AB i Västerås för leverans av massage- och muskelbehandling.

Ny adress

Spino Friskvård AB har ny postadress Torggatan 1 722 15 Västerås

Avtal med SpiritGruppen AB

Spino Friskvård ingår avtal med SpiritGruppen AB för leverans av massage- och muskelbehandling till CSC i Västerås.

Avtal med Glada Oxen

Spino Friskvård ingår samarbetsavtal med Glada Oxen i Västerås.

Avtal med nJoy

Spino Friskvård ingår samarbetsavtal med nJoy i Västerås.