Okategoriserade

Avtal med COOP Logistic AB

Spino Friskvård ingår avtal med COOP Logistic AB i Västerås för leverans av muskel- och ledbehandling samt förebyggande friskvård.

Barn och ungdomar bör inte vaccineras med Pandremix

Det finns en 6–13-faldigt ökad risk för barn och ungdomar under 20 år att drabbas av narkolepsi efter vaccinering med Pandemrix mot influensa A/H1N1. Den slutsatsen drar CHPM, de europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté, och rekommenderar därför att barn och ungdomar under 20 år inte bör vaccineras med Pandemrix. Det bör bara användas för den gruppen …

Barn och ungdomar bör inte vaccineras med Pandremix Läs mer »

Lägre mineralmängder i svenskt vete

Enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sjunker halterna av selen, järn och koppar i svensk spannmål pga konstgödning. Halterna av flera mineraler täcker inte längre djurens (!) behov i foder. Samma spannmål används dock som brödsäd i en lång rad livsmedel avsedda för människor…

Ny studie ger stöd för jodtillskott åt gravida enligt Dagens Medicin.

Svenskarnas nivåer av jod ligger under rekommenderade värden för gravida kvinnor. Det visar den första stora kartläggningen av jodintag i Sverige. För första gången har nu intaget av jod utvärderats i hela svenska befolkningen och inte bara i enskilda områden som i tidigare, mindre studier.

Miljögifter i frukt och grönt ökar

Den som följer kostrådet att äta mer frukt och grönt får i sig extra miljögifter på köpet, visar en färsk EU-kartläggning. Kritiker kräver nu att Livsmedelsverket öppet tar ställning för ekologiska varor. Av de sammanlagt 62 569 prover som analyserats påträffades giftrester i 46 procent. Dessutom innehöll omkring 3 000 av proverna så höga halter …

Miljögifter i frukt och grönt ökar Läs mer »

Nyttigare äta ekologiskt enligt EU

Ekologiskt odlade frukter och grönsaker är nyttigare än konventionellt odlade, visar resultat från en stor EU-studie. Rådet att äta fem portioner frukt och grönt om dagen skulle gå att minska till fyra om man äter ekologiskt, menar forskarna. Få ifrågasätter att ekologiskt odlade grödor innehåller mindre bekämpningsmedel och är bättre för miljön, men myndigheterna har …

Nyttigare äta ekologiskt enligt EU Läs mer »

Avtal med Svensk Snabbmat

Spino Friskvård ingår avtal med Svensk Snabbmat i Västerås för leverans av muskel- och ledbehandling samt förebyggande friskvård.

Avtal med ABB Automation

Spino Friskvård ingår avtal med ABB Automation i Västerås för leverans av muskel- och ledbehandling samt förebyggande friskvård.

Avtal med Enics Sweden AB

Spino Friskvård ingår avtal med Enics Sweden AB i Västerås för leverans av muskel- och ledbehandling samt förebyggande friskvård.

Studie

Karolinska Institutet har avslutat en studie som visar vad många företag redan uppmärksammat men ej kunnat konkret redovisa:  Lönsamheten i hälsofrämjande åtgärder framgår av att varje investerad timme ger ett väsentligt högre utbyte i form av ökad produktivitet. Att investera i hälsofrämjande insatser som påverkar arbetsförmågan hos arbetskraften leder till produktivitetsökning. Obetydliga investeringar i hälsofrämjande …

Studie Läs mer »