Okategoriserade

Omeprazol

Omeprazol och andra protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar – lunginflammationer, tarminfektioner, benfrakturer, hjärt- och kärlsjukdomar, näringsbrister. Läkartidningen nr 16/2013 »

Tennisarmbåge

Lokal kortisoninjektion vid tennisarmbåge – negativt på lång sikt Läkartidningen nr 48/2012 ==> Träning minskar smärtan vid tennisarmbåge Läkartidningen nr 4/2012 ==>

Integrativ vård

Det prejudicerande domslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen i höstas möjliggör för legitimerade sjukvårdsgivare att komplettera sina behandlingar med Alternativ medicin så länge Patientsäkerhetslagen följs. Som ett av de sista länder i Europa tillåter svensk lag att sjukvårdpersonal kompletterar sina skolmedicinska behandlingar med alternativa metoder som t ex homeopati, näringsmedicin, akupunktur enligt TCM m fl. Därmed öppnas …

Integrativ vård Läs mer »

Välkommen Karolina

Vi välkomnar varmt Karolina Olah som ny medarbetare. Hon är leg. Sjukgymnast och har massage som kompletterande specialitet tillsammans med ledmobilisering. Karolina har även god erfarenhet av hemsjukvård.

D-vitamin

D-vitamin kan hjälpa patienter med tarm-inflammationer (IBD, Crohn’s, Colitis). Medicinsk Vetenskap på PubMed ==>

Magnesium

Magnesium kan hjälpa migränpatienter. Medicinsk Vetenskap på PubMed ==>

Nya lokaler

Vi flyttar in i större lokaler på Vegagatan 2. Vi kommer att utföra hälsoprofilbedömningar på plats med bl a testcykel samt öppna ett rehabgym för träning av specifika muskelgrupper.

Homeopatiska preparat

Legitimerade läkare i Sverige får ordinera homeopatiska preparat enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen. Dom nr 6634-10==>