Åstrandstest

Hälsoprofilbedömning med Åstrandstest

Syftet med hälsoprofilbedömning är att erbjuda ett redskap för att öka kondition och styrka, bidra till viktnedgång, ge ökad kroppskännedom men framför allt för erhålla en långsiktigt hållbar beteendeförändring.

Programinnehåll

 1.  Frågeformulär om träningsvanor och kostvanor.
 2. Hälsostatus som mäter
  • blodtryck
  • fettprocent
  • midjemått
 3. Datoriserat cykeltest under 6 minuter som mäter submaximal syreupptagningsförmåga.
 4. Utvärdering samt upprättande av individuell plan för träning, kost och eventuella behandlingar.
 5. Uppföljning av individuell plan efter 1 månad; konditionstest, hälsodeklaration, hälsostatus.

Utförande

Testet tar ca 30 minuter att genomföra.

Programmet utförs under ett år.

Testerna görs i Spinos och i samarbetspartners lokaler.

Individuell träning och motion utförs på träningsplatser enligt egna önskemål.

Eventuella kroppsbehandlingar kan utföras på Spinos praktik.

Vid misstanke om näringsbrister, vilket kan hindra resultat, kan en hårmineralanalys göras som påvisar eventuella näringsbrister och förhöjda tungmetallvärden i kroppen.

Hårmineralanalysen ger även detaljerade råd om vilken typ av kost som behövs för att återställa näringsbalansen.