Spino Friskvård

Integrativ vård

Det prejudicerande domslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen i höstas möjliggör för legitimerade sjukvårdsgivare att komplettera sina behandlingar med Alternativ medicin så länge Patientsäkerhetslagen följs.

Som ett av de sista länder i Europa tillåter svensk lag att sjukvårdpersonal kompletterar sina skolmedicinska behandlingar med alternativa metoder som t ex homeopati, näringsmedicin, akupunktur enligt TCM m fl.

Därmed öppnas möjligheterna i Sverige att bedriva s.k Integrativ vård i stor skala.

Integrativ Medicin ==>

Välkommen Karolina

Vi välkomnar varmt Karolina Olah som ny medarbetare. Hon är leg. Sjukgymnast och har massage som kompletterande specialitet tillsammans med ledmobilisering. Karolina har även god erfarenhet av hemsjukvård.

D-vitamin

D-vitamin kan hjälpa patienter med tarm-inflammationer (IBD, Crohn’s, Colitis).

Medicinsk Vetenskap på PubMed ==>

Magnesium

Magnesium kan hjälpa migränpatienter.

Medicinsk Vetenskap på PubMed ==>

Nya lokaler

Vi flyttar in i större lokaler på Vegagatan 2. Vi kommer att utföra hälsoprofilbedömningar på plats med bl a testcykel samt öppna ett rehabgym för träning av specifika muskelgrupper.

Avtal med COOP Logistic AB

Spino Friskvård ingår avtal med COOP Logistic AB i Västerås för leverans av muskel- och ledbehandling samt förebyggande friskvård.

Barn och ungdomar bör inte vaccineras med Pandremix

Det finns en 6–13-faldigt ökad risk för barn och ungdomar under 20 år att drabbas av narkolepsi efter vaccinering med Pandemrix mot influensa A/H1N1. Den slutsatsen drar CHPM, de europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté, och rekommenderar därför att barn och ungdomar under 20 år inte bör vaccineras med Pandemrix. Det bör bara användas för den gruppen när annat vaccin mot säsongsinfluensa inte finns tillgängligt och om immunisering bedöms som nödvändig.

Läkartidningen nr 32/2011  ==> 

Lägre mineralmängder i svenskt vete

Enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sjunker halterna av selen, järn och koppar i svensk spannmål pga konstgödning. Halterna av flera mineraler täcker inte längre djurens (!) behov i foder. Samma spannmål används dock som brödsäd i en lång rad livsmedel avsedda för människor…