Spino Friskvård

Integrativ vård

Det prejudicerande domslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen i höstas möjliggör för legitimerade sjukvårdsgivare att komplettera sina behandlingar med Alternativ medicin så länge Patientsäkerhetslagen följs.

Som ett av de sista länder i Europa tillåter svensk lag att sjukvårdpersonal kompletterar sina skolmedicinska behandlingar med alternativa metoder som t ex homeopati, näringsmedicin, akupunktur enligt TCM m fl.

Därmed öppnas möjligheterna i Sverige att bedriva s.k Integrativ vård i stor skala.

Integrativ Medicin ==>

Välkommen Karolina

Vi välkomnar varmt Karolina Olah som ny medarbetare. Hon är leg. Sjukgymnast och har massage som kompletterande specialitet tillsammans med ledmobilisering. Karolina har även god erfarenhet av hemsjukvård.

D-vitamin

D-vitamin kan hjälpa patienter med tarm-inflammationer (IBD, Crohn’s, Colitis).

Medicinsk Vetenskap på PubMed ==>

Magnesium

Magnesium kan hjälpa migränpatienter.

Medicinsk Vetenskap på PubMed ==>

Tennisarmbåge och kortison

Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, SBU,  kommenterar

”Tennisarmbåge: Kortison skadar på sikt – En tillfällig förbättring till priset av en långvarig försämring.”

Medicinsk Vetenskap & Praxis nr 2/2012 ==>

Nya lokaler

Vi flyttar in i större lokaler på Vegagatan 2. Vi kommer att utföra hälsoprofilbedömningar på plats med bl a testcykel samt öppna ett rehabgym för träning av specifika muskelgrupper.

Avtal med COOP Logistic AB

Spino Friskvård ingår avtal med COOP Logistic AB i Västerås för leverans av muskel- och ledbehandling samt förebyggande friskvård.