Integrativ vård

Det prejudicerande domslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen i höstas möjliggör för legitimerade sjukvårdsgivare att komplettera sina behandlingar med Alternativ medicin så länge Patientsäkerhetslagen följs.

Som ett av de sista länder i Europa tillåter svensk lag att sjukvårdpersonal kompletterar sina skolmedicinska behandlingar med alternativa metoder som t ex homeopati, näringsmedicin, akupunktur enligt TCM m fl.

Därmed öppnas möjligheterna i Sverige att bedriva s.k Integrativ vård i stor skala.

Integrativ Medicin ==>