Homeopatiska preparat

Legitimerade läkare i Sverige får ordinera homeopatiska preparat enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Dom nr 6634-10==>