Yearly archives "2011"

4 Articles

Nya lokaler

Vi flyttar in i större lokaler på Vegagatan 2. Vi kommer att utföra hälsoprofilbedömningar på plats med bl a testcykel samt öppna ett rehabgym för träning av specifika muskelgrupper.

Avtal med COOP Logistic AB

Spino Friskvård ingår avtal med COOP Logistic AB i Västerås för leverans av muskel- och ledbehandling samt förebyggande friskvård.

Barn och ungdomar bör inte vaccineras med Pandremix

Det finns en 6–13-faldigt ökad risk för barn och ungdomar under 20 år att drabbas av narkolepsi efter vaccinering med Pandemrix mot influensa A/H1N1. Den slutsatsen drar CHPM, de europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté, och rekommenderar därför att barn och ungdomar under 20 år inte bör vaccineras med Pandemrix. Det bör bara användas för den gruppen när annat vaccin mot säsongsinfluensa inte finns tillgängligt och om immunisering bedöms som nödvändig.

Läkartidningen nr 32/2011  ==>