Tennisarmbåge och kortison

Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, SBU,  kommenterar

”Tennisarmbåge: Kortison skadar på sikt – En tillfällig förbättring till priset av en långvarig försämring.”

Medicinsk Vetenskap & Praxis nr 2/2012 ==>