Träning minskar smärtan vid tennisarmbåge

Träning minskar smärtan vid tennisarmbåge.

Läkartidningen nr 4/2012 ==>